Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Utmaning

Hög andel administration vid återbetalning av kundfakturor

Idag är det en hög andel manuell administration i processen för återbetalning av pengar till medborgare och företag i de fall där dessa t ex betalat ett för högt belopp till kommunen. Det är mycket handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En stor del av tiden går åt att klicka runt i ekonomisystem, ett monotont och slitande arbete.

  • Dålig arbetsmiljö - Mycket repetitivt arbete
  • Hög andel personberoende pga hög tröskel att lära sig handläggning i IT-system
  • Ingen eller lite tid att utveckla verksamheten
  • Bättre arbetsmiljö
  • Frigöra tid och resurser
  • Minskat personberoende