Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Utmaning

Hög andel administration inom ekonomi

Ekonomiområdet är ett område som har en hel del automatisering på plats, men det finns fortfarande en stor andel processer eller rutiner som bygger på manuell administration. Den manuella administration består ofta av handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En stor del av tiden går åt att klicka runt i ekonomisystem, ett monotont och slitande arbete.

  • Dålig arbetsmiljö - Mycket repetitivt arbete
  • Ingen eller lite tid att utveckla verksamheten - All tid går åt befintliga processer
  • Svårt att lära sig handläggningsrutiner i ekonomisystem
  • En bättre arbetsmiljö med mer varierade arbete
  • Frigöra tid och resurser för mer utveckling
  • Minskat personberoende

Vad kan jag göra själv?

Välj något du är intresserad av här nedan så kan du läsa mer om de föreslagna lösningarna.