Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Utmaning

Att beräkna nytta och effekt

Skaffa dig ett underlag för att bedöma potentiella, monetära, effektiviseringsvinster vid införandet av ett urval av digitala tjänster inom en kommun,

  • Svårt att uppskatta nytta
  • Enklare nyttorealisering
  • Stöd vid investeringsbeslut