Digitaliseringsguiden.se är under uppbyggnad, under denna betaperiod fylls guiden löpande med innehåll.
Utmaning

Väcka intresse hos kandidater inför anställning

Hur kan vi som verksamhet nå ut till kandidater på ett effektivitet och värdeskapande sätt? Hur kan vi genom digitaliseringens möjligheter skapa ett medmänskligt möte i digital miljö som vi upplever är gott nog?

Vad kan jag göra själv?

Välj något du är intresserad av här nedan så kan du läsa mer om de föreslagna lösningarna.

Det finns inga föreslagna lösningar upplagda för denna utmaning ännu.