[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Väcka intresse hos kandidater inför anställning

Hur kan vi som verksamhet nå ut till kandidater på ett effektivitet och värdeskapande sätt? Hur kan vi genom digitaliseringens möjligheter skapa ett medmänskligt möte i digital miljö som vi upplever är gott nog?

Snabbare i arbete och praktik

Rekrytering tar tid och måste göras ordentligt om resultatet ska bli lyckat. Det är viktigt att medborgare och arbetsgivare hittar en väg att mötas och upptäcka varandra för att tillgodose ett ömsesidigt behov, anställning och skapa värde i vardagen.