[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Att arbeta med sociala medier

För många verksamheter är det idag självklart att arbeta med sociala medier och de flesta använder någon social plattform på ett eller annat sätt. Många kämpar dock med att hitta ett tydlig och konsekvent förhållningssätt i den digitala närvaron då flera medarbetare...

Hur får vi en accelererad digitalisering

Hur kan du och din organisation att mäta och följa upp digital mognad. Många modeller brister i tillförlitlighet Styrning utifrån felaktiga antaganden   Balansera mellan effektivitet och innovation Styra på evidens och forskning Ta del av andras...