[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Rekrytera medarbetare

Hur kan vi på ett enkelt sätt visa på lediga jobb och rekrytera medarbetare?

Kompetensförsörjning till medarbetare

Hur kan vi utveckla personalen så att verksamheten utvecklas utifrån identifierat behov? Beslut utgår ej ifrån behov. Bristfällig processkartläggning. Hindrar utvecklingen. Tveksamma initiativ som leder till onödiga kostnader. Utebliven målbild.   Medarbetare får...

Introducera nya medarbetare

Att hitta, rekrytera rätt och behålla medarbetare hamnar ofta i topp när sälj- och HR-chefer listar de största och dyraste utmaningarna med att bygga effektiva team. Men faktum är att själva introduktionen av nya medarbetare på arbetsplatsen ? så kallad onboarding ?...