[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Digital teknik för social delaktighet bland äldre personer

Mycket kan göras för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos äldre. Digital teknik, ibland kallad välfärdsteknik, används alltmer som ett komplement för att öka äldre personers självständighet, delaktighet och trygghet och därmed deras välbefinnande. Forskning...