[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Fel i nybyggnationer upptäcks när bygget är klart

När vi beställer nya byggnader/fastigheter ställer vi verksamhetsmässiga krav på byggnaden, t ex om ett äldreboende ska upprättas så ställs särskilda krav kopplat till det området. Arkitekt återkopplar normalt med en ritning som ska tolkas av verksamheten,...

Värdeskapande lov- och byggnadsprocess

Genom fokus att det i en nära framtid ska utvecklas digitala tjänster som stimulerar samhällsbyggandet formas värdeskapande process för lov- och byggnadsärenden.