[readspeaker_listen_button readid=main-top]
  • Filtrera på verksamhetsområde

Utmaningar 

Hög andel administration vid återbetalning av kundfakturor

Idag är det en hög andel manuell administration i processen för återbetalning av pengar till medborgare och företag i de fall där dessa t ex betalat ett för högt belopp till kommunen. Det är mycket handpåläggning i IT-system av repetitiv och återkommande karaktär. En...

Hög andel administration inom ekonomi

Ekonomiområdet är ett område som har en hel del automatisering på plats, men det finns fortfarande en stor andel processer eller rutiner som bygger på manuell administration. Den manuella administration består ofta av handpåläggning i IT-system av repetitiv och...