Vägledning för nyttorealisering

Att bidra till kunskap och metod för att göra en plan för nyttorealisering vid digitaliseringsinitiativ.

Rapporter, exempel från andra och filmer om nyttorealisering