Lösning

Hälsa, vård & omsorg

Utveckling på särskilda boenden
Öka jämlikheten på särskilda boenden

Ett förändrat arbetssätt är inte bara att lära sig nya program. Det innebär även attitydförändringar, perspektivförändringar och framförallt att få tid att diskutera med andra och få chansen att lära sig från andras perspektiv. Därför har vi i projekt eGO, Göteborgs Stad, tagit fram detta arbetsmaterial för ett stöd för fortsatt diskussion.

Tanken är att materialet kan användas på APT eller liknande forum, där ett kapitel eller en fråga i taget diskuteras. För är det något som vi lärt oss så är det att folk tänker väldigt olika och framförallt gör väldigt olika. Och vill vi ha ett jämlikt samhälle och en vård och omsorg med individens behov i centrum behöver vi diskutera och lära oss av varandra. Arbetsmaterialet är inom ramen för ESFs 'horisontella principer' och fokuserar på mänskliga rättigheter och jämlikhet för särskilt boende med avstamp i äldreomsorgens nationella värdegrund. Även om materialet har fokus på Göteborgs Stad så får andra gärna använda vårt material som avstamp i era förändringsarbeten! Mänskliga rättigheter är ju som känt till för alla!

Äldreomsorgen står inför ett omfattande förändringsarbete i och med digitaliseringen. Nya och effektivare arbetssätt kommer behövas för att möta de ökade kraven, därför måste verksamheten belysas och granskas för att hitta dessa förändringsbehov. Ett utmärkt sätt att belysa sin verksamhet på och se nya dimensioner är att granska arbetssätt och rutiner utifrån perspektivet mänskliga rättigheter och jämlikhet. Stärker vi brukarnas självbestämmanderätt? Är det individens behov i centrum eller är det verksamhetens behov eller budget som är i centrum? Har vi sådan service, aktiviteter och livsmiljöer som tillgodoser bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa? Menar vi allvar med att alla är lika mycket värda, även om det kostar?

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *