Lösning

Hälsa, vård & omsorg

Upphandling av välfärdsteknik – SKL
Bidra både till mer en­hetliga upphandlingar och till snabbare och bättre upphandlingsprocesser.

Många upplever att upphandling är en av de svåraste delarna vid införandet av olika lösningar för välfärdsteknik. I vägledningen har beställarnätverket utgått från egna erfarenheter och tolkningar av behov vid upphandling.

För att förenkla användningen av innehållet, publiceras vägledningen helt digitalt, med möjlighet för användaren att ta del av de delar som känns mest angelägna. Inledningsvis läggs stor vikt vid informationssäkerhetsaspekterna, som är viktiga att få med i upphandlingskraven. Rapporten publiceras successivt under januari och februari 2019.

Väg­ledningen innehåller inte i första hand färdiga for­muleringar att använda i upphandlingsdokument utan stöd till kommunen kring vilka vägval som måste göras och vilka aspekter som bör vara med i dokumenten. Vägledningens fokus är i första hand teknik som finns tillgänglig idag men genom användningen av funktionskrav öppnas också för nya innovativa lösningar. Rena innovationsupphandlingar som efterfrågar forskning och utveckling av nya lösningar omfattas dock inte av vägledningen.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *