Svarskarta för sociala medier – Eskilstuna kommun

Vägleda medarbetare som arbetar med sociala medier hur de ska hantera kommentarer.

Eskilstuna kommun har tagit fram en svarskarta för sociala medier, som våra redaktörer ska kunna ta stöd av. Den är inspirerad av Kreafons och Axboms svarskartor, men anpassad för deras kommun.