Lösning

Start / Ledning, styrning & HR / Digitalkompetens fas 1 / Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Kramfors kommun

Ledning, Styrning & Hr

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Kramfors kommun

Introduktion

En generell genomgång om digitalisering till Kommunstyrelse behöver göras i steg ett. Operativt arbete med verksamheterna påbörjas vilket innebär alla på avdelningar går igenom den här interaktiva utbildningen innan första träffen så att har vi en gemensam grund att gå ut ifrån https://digitalkompetens.instante.se/. Sedan ges kompletterande utbildningsinsatser och andra angelägna insatser inom området ledning och styrning, som till exempel, Systemförvaltning, processarbete och metoder, E-tjänster och robotisering.

Förutsättningar

För att en implementering av utbildningsinsatser ska vara möjlig krävs en politisk förankring och övergripande kommun beslut för verkställande av utbildningsinsatser. Kramfors gav uppdraget till HR för att utbildningsinsatser påbörjas omgående. Att samtliga förtroendevalda och chefer genomgår utbildningar i digitalisering som rekommenderas av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). https://digitalkompetens.instante.se/.

Fyra framgångsfaktorer för digital kompetensutveckling

  • Högsta ledning behöver vara drivande i frågan
  • Nyckelpersoner som driver och som har mandat
  • Lyfts in i ordinarie verksamhet
  • Förståelse för att digital kompetens är en förutsättning för att utveckla verksamheten

Förväntad resultat av utbildningar inom digital mognad

  • Att vara trygg i digitala verktyg och i nya arbetsprocesser
  • Att medarbetarna är med i verksamhetsutveckling
  • Högre förståelse för digitalisering av verksamheter
  • Samlande krafter kring att lösa de utmaningar som man står inför
  • Effektivare verksamhetsutveckling

Vanligt ställda frågor, FAQ

Varför är utbildning av digital mognad nödvändig?

Alla offentliga verksamheter ska vara tillgängliga digitalt i första hand, och för det krävs utvecklade och nya kompetenser som tillgodoser tilliten till kommunikation både inom den egna organisationen och gentemot invånarna.

Vilka funktioner behöver samverka i den interna organisationer för att lyckas bra med kompetensutveckling?

Dialogen kring målgrupper görs med fördel tillsammans HR och organisationens ledning.

Varför behöver kommunerna mäta sin digitala mognad?

För att få kunskap om våra förutsättningar för förändringsarbetet, och förstå vilka insatser som krävs. Men även för att se progressen framåt.

Vilka resurser och kompetenser behöver man för att kunna leda och styra viktiga förändringar inom digital mognad?

Förändringsledning och projektledning och kommunikation är några av de viktiga kompetenserna.

Hur får man en långsiktig effekt?

Genom att arbeta med förändringsledning.

Kommentarer

guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer