Lösning

Ledning, styrning & HR

Stöd för planering och genomförande av utbildningsinsatser, Kramfors kommun
En generell genomgång om digitalisering till Kommunstyrelse behöver göras i steg ett. Operativt arbete med verksamheterna påbörjas vilket innebär alla på avdelningar går igenom den här interaktiva utbildningen innan första träffen så att har vi en gemensam grund att gå ut ifrån.

Introduktion

En generell genomgång om digitalisering till Kommunstyrelse behöver göras i steg ett. Operativt arbete med verksamheterna påbörjas vilket innebär alla på avdelningar går igenom den här interaktiva utbildningen innan första träffen så att har vi en gemensam grund att gå ut ifrån https://digitalkompetens.instante.se/. Sedan ges kompletterande utbildningsinsatser och andra angelägna insatser inom området ledning och styrning, som till exempel, Systemförvaltning, processarbete och metoder, E-tjänster och robotisering.

Förutsättningar

För att en implementering av utbildningsinsatser ska vara möjlig krävs en politisk förankring och övergripande kommun beslut för verkställande av utbildningsinsatser. Kramfors gav uppdraget till HR för att utbildningsinsatser påbörjas omgående. Att samtliga förtroendevalda och chefer genomgår utbildningar i digitalisering som rekommenderas av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). https://digitalkompetens.instante.se/.

Fyra framgångsfaktorer för digital kompetensutveckling

  • Högsta ledning behöver vara drivande i frågan
  • Nyckelpersoner som driver och som har mandat
  • Lyfts in i ordinarie verksamhet
  • Förståelse för att digital kompetens är en förutsättning för att utveckla verksamheten

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *