Spel om informationshantering och arkiv

Genom att använda e-lärande når verksamheten ut till fler på ett effektivt sätt.

Ett interaktivt spel som utbildar om informationshantering och arkiv.

Länk till spelet: http://www.arkiveramera.se/