Lösning

Näringsliv, arbete & integration

Modell för praktik- och subventionerad anställning
Öka förutsättningen för att skapa en hållbar modell gällande praktiksamordning.

Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik har ett processverktyg tagits fram. Verktyget består av en klickbar PDF-fil, med länkar till dokument och websidor som är relaterade till de olika stegen i praktikprocessen: före, under och efter praktik. Innehållet består av relevant information i form av mallar, checklistor, filmer och rapporter. Verktyget är fritt för alla att använda och det är även tillåtet att göra lokala anpassningar.

Tanken är att verktyget ska kunna utformas utifrån varje aktörs lokala behov och utgöra ett stöd till en kvalitetsssäkrad praktik.Idag saknas det samordning av arbetet med praktikplatser och subventionerade anställningar i Uppsala län och behovet av en strukturell förändring har under flera år lyfts av olika aktörer. Problemen med en bristande samordning blir särskilt tydliga i skenet av en arbetsmarknadssituation där många upplever att det finns för få praktikplatser.

I projekt ”Praktikkartläggning” har arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun kartlagt de behov och förutsättningar som finns för att skapa en hållbar modell gällande praktiksamordning i Uppsala län. I den här broschyren har vi valt att lyfta några av resultaten från de tre fokusområdena: individperspektivet, arbetsgivarperspektivet och praktikanordnarperspektivet. En fullständig rapport som även beskriver kommunernas praktikhantering, komplexiteten runt regional samordning samt fördelar med att använda digitala praktiksamordningsverktyg finns att ladda ner på www.esf.se.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *