Lösning

Min skoldag – utvärderingsverktyg
Detta verktyg syftar till att öka barn- och elevinflytande och delaktighet för att skapa förutsättningar för lärande för alla. Dels genom elevers egna insikter om sig själva, och dels genom att kunna dela dessa insikter med någon vuxen.

Genom frågor skapas ett forum för elever och stöttande vuxna att fundera över vad som är viktigt för att trivas, må bra och lära. Förhoppningen är att eleven får en ökad förståelse för vad som fungerar för hen själv, samt att andra kan behöva samma eller helt andra saker - en ökad förståelse för varandra.

Verktyget får igång tankar och funderingar kring förutsättningar för lärande.

En tillgänglig lärmiljö för alla

För att skapa en tillgänglig undervisning måste vi se lärmiljön i sin helhet och ta med alla faktorer som påverkar elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Målet är att skapa bra förutsättningar för alla barn och ungdomar för en likvärdig utbildning. Det som vissa har extra behov av gynnar oftast alla. Det kräver dock insikt om vad eleverna tycker är viktigt.

Verktyget tar avstamp i Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell som fokuserar på att identifiera och undanröja hinder och genom aktiva åtgärder utveckla och förbättra lärmiljön för alla. Om man lägger mer tid på att planera lärmiljön blir vinsten att det som tidigare varit extra anpassningar blir generellt stöd för alla.

Kommentarer

guest
2 Kommentarer
Äldsta
Nyaste Flest röster
Inline Feedbacks
Visa alla kommentarer
Tomas Jansson
Tomas Jansson
2022-04-05 09:18

För att ta del av Pedagogcentrums alla webbutbildningar kan ni besöka: pedagogcentrum.se

Osman Saidabdala
Osman Saidabdala
2022-05-06 14:24
Svara till  Tomas Jansson

Tack Tomas för tips och förslag.