Lösning

Ledning, styrning & HR

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, Örnsköldsviks kommun
I Örnsköldsvik antog kommunfullmäktige, KF Digitaliseringspolicyn i juni 2018 och den stakar ut förhållningssätt och riktning. Policyn utgår från perspektiven trygghet, kompetens, ledarskap, hållbarhet och innovation.

Introduktion

I Örnsköldsvik antog kommunfullmäktige, KF Digitaliseringspolicyn i juni 2018 och den stakar ut förhållningssätt och riktning. Policyn utgår från perspektiven trygghet, kompetens, ledarskap, hållbarhet och innovation.

I samband med förankringsprocessen för policyn identifierades att perspektiven kompetens och ledarskap som en framgångsfaktor i att realisera policyn. Utvecklingen inom området går snabbt och för att lyckas i uppdraget behöver alla ledare förstå att digitaliseringen är allas ansvar.

I planeringen fastnade kommunen för arbetsmetodiken Digital Maturity Matrix, vilken hjälper organisationer och företag i digital transformation med hur de ska arbeta, vad de bör göra och när detta ska ske.

Syftet med arbetsmetodiken är att underlätta för styrelser, vd:ar och ledningar att ta kommandot i digitalisering och att ge arbetet med digitalisering en tydlig struktur med handfasta råd och rekommendationer. Arbetsmetodiken stödjer organisationen/företaget i sitt arbete med digitalisering och hjälper till att stärka både befintlig verksamhet och att utveckla nya digitala arbetssätt. Metodiken är beprövad och fungerar för både små, medelstora och stora företag men även för offentliga organisationer.

För att bättre kunna förstå på vilket sätt digital mognad utvecklar en organisations eller företags konkurrenskraft kan inte digital mognad ses enbart på ett övergripande plan. Den behöver också brytas ner i mindre delar. Den digital mognaden kan brytas ned i nio verksamhetsområden, så kallade digitala motorer. Var och en av dessa motorer påverkas av digitalisering och är områden som organisationer och företag behöver arbeta med för att utveckla konkurrenskraften.

De nio digitala motorerna är:

  • Värderingar
  • Vision & Mission
  • Strategiarbete
  • Organisation
  • Infrastruktur
  • Processer
  • Data & Analys
  • Erbjudande & Intäktsmodell
  • Kontaktytor

För att kunna identifiera var organisationen befinner sig inom respektive område och bedöma vilka insatser som är lämpliga görs ett mognadstest. Ett utbildningspaket i att leda digital transformation togs fram baserat på teorin som driver transformationsprocessen.

Utbildningen genomfördes i 4 olika faser med eget arbete för respektive ledningsgrupp mellan varje workshop som även markerade en milstolpe i utbildningen.

Steg 1 innebar en inspirations och medvetandefas
Steg 2 innebar förståelse av vad som driver transformationen
Steg 3 Att leda och genomföra transformation
Steg 4 Konkretisera transformationsplanen

Digital Mognadstest lärdomar

Utbildningen genomfördes med samtliga ledningsgrupper parallellt, vilket visade sig vara en framgångsfaktor.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *