Lösning

Ledning, styrning & HR

Mätverktyg för 0-mätning av organisationens digitala mognad, DiMiOS Sundsvall kommun
Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik blir allt viktigare, liksom verksamheters förmåga att kontinuerligt utveckla arbetssätt och medarbetare.

Introduktion

Verksamhetsutveckling med hjälp av digital teknik blir allt viktigare, liksom verksamheters förmåga att kontinuerligt utveckla arbetssätt och medarbetare. För att utveckla och förbättra arbetet med verksamhetsutveckling och digitalisering påbörjade Sundsvalls kommun ett samarbete med SCDI och Göteborgs universitetet kring digital mognad under 2018. Sundsvall har årligen, och på lite olika sätt mätt, samtalat krig och agerat utifrån digitala mognad enligt Dimios.

Modellen Dimios bygger på en positionering av verksamhetens digitala mognad i två dimensioner. Dimensionen “Digital förmåga” mäter organisationens förmåga att förstå, fånga och förändra på basis av digitala möjligheter. Dimensionen “Digitalt arv” mäter om existerande infrastruktur stärker eller hindrar digital handlingskraft. Organisationer klassificeras i fyra olika kategorier, med tillhörande beskrivningar och generella rekommendationer.

Intern nytta

Arbetet med digital mognad har lett till att vi idag har en etablerat en struktur och ett arbetssätt samt fått förutsättningar för att arbeta fokuserat och nyanserat med verksamhetsutveckling och digitalisering.

Extern nytta

Resultatet och det värde som uppstår när vi utvecklar vår kollektiva förmåga kommer våra medborgare och intressenter till nytta. Digital mognar hjälper oss bland annat att balansera utveckling mot intern/extern nytta, och lyfta perspektiven av användarinvolvering och innovation.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *