Lösning

Kartlägga läsförmågan hos elever
Läsförmågan är oerhört viktig för väldigt många ämnen, elever med lässvårigheter halkar snabbt efter i flera ämnen om de inte får rätt stöd i rätt tid.

Lässvårigheter upptäcks dock ofta reaktivt, när just en elev har svårt att hänga med. Genom att kartlägga läsförmågan hos alla elever med en screeningmetod kan man ge alla elever en likvärdig start på skolåret, där elever med lässvårigheter kan identifieras tidigt så att de får rätt stöd i rätt tid.

Med verktyget Lexplore kan man genomföra en screening av samtliga elever när skolan startar, efter screeningen får pedagogerna ett underlag för hur läsförmågan ser ut klass för klass så att elever som visar lässvårigheter kan få rätt stöd direkt från skolstart.

Så här kan det gå till:

  1. Samtliga elever går läsa en kort text framför en datorskärm, det tar ca 3-5 minuter per elev.
  2. På datorskärmen finns det en kamera som spelar in ögonens rörelser, vart eleven tittar och fokuserar sin blick när den läser texten.
  3. Rörelserna skickas till tjänsten Lexplore där man med stöd av Artificiell Intelligens och forskning kring lässvårigheter identifierar elever som visar tendenser till lässvårigheter.
  4. Pedagogen får en sammanställning av läsförmågan i sin klass genom en webbaserad tjänst.
  5. Pedagogen och specialpedagogerna kan använda sammanställningen för att djupare analysera de elever som visat tendenser till lässvårigheter samt ge rätt stöd till dessa elever.
  6. Det går även att göra en uppföljande screening av klassen i senare skede för att se hur läsförmågan förändrats.

Film om screeningmetoden

Mer information om screeningmetoden

Du kan läsa mer om screeningmetoden Lexplore på www.lexplore.se, förutom information om tjänsten kan man där ta del av forskningen bakom tjänsten och särskild framtagen information utifrån rollerna skolledare, pedagog eller förälder.

Länkar

Lexplore

 

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *