Lösning

Metod & Verktyg

Förutsättningar för digitala lösningar vid bygglov – Boverket
Ta fram all nödvändig information som behövs för ett enkelt ärende i bygglovsprocessen. Från idé till inflytt och arkiverat beslutsbesked.
kapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas. Länk till Får jag lov?-projektets modellbibliotek: https://fjl-modellbibliotek.boverket.se/