Förutsättningar för digitala lösningar vid bygglov – Boverket

Ta fram all nödvändig information som behövs för ett enkelt ärende i bygglovsprocessen. Från idé till inflytt och arkiverat beslutsbesked.

kapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas.

Länk till Får jag lov?-projektets modellbibliotek:
https://fjl-modellbibliotek.boverket.se/