Film om hur Lexplore fungerar i praktiken

En film som visar hur screeningtjänsten Lexplore fungerar i praktiken.