Experimentell lärandemiljö

En praktisk metodbok riktad till coacher och facilitatorer med syfte att skapa förutsättningar till en experimentell lärandemiljö.

Materialet består av fyra frågeområden:

1. Vad har hänt?

2. Varför hände det?

3. Vad innebär det för oss?

4. Vad gör vi av våra insikter?

Länk till materialet på engelska:

Lång version: http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/reflection_with_experiential_learning_cycle.pdf

Kort version: http://www.mspguide.org/sites/default/files/tool/intro_reflection_sessions_and_orid-short.pdf