Lösning

Hälsa, vård & omsorg

Ett kunskapsstöd för digitala insatser utifrån forskning, praktik, juridik och etik
Kunskapsstödet handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer. Kunskapsstödet riktas till socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *