Ett kunskapsstöd för digitala insatser utifrån forskning, praktik, juridik och etik

Kunskapsstödet handlar om digital teknik för att främja social stimulans och delaktighet bland äldre personer. Kunskapsstödet riktas till socialtjänst, kulturverksamhet, IT-service eller annan verksamhet som berör äldre personer och deras välbefinnande och hälsa.

Folkhälsomyndighetens har tagit fram ett kunskapsstöd http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/d/digital-teknik-for-social-delaktighet-bland-aldre-personer/