Lösning

Verksamhetsöverskridande

E-legitimation-AB Svenska Pass, Sollefteå kommun
AB Svenska Pass, ett dotterbolag till Thales, är den första svenska leverantören att uppfylla kraven för tillitsnivå 4 för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Introduktion

AB Svenska Pass, ett dotterbolag till Thales, är den första svenska leverantören att uppfylla kraven för tillitsnivå 4 för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation. Tillitsnivå 4 kan likställas med den högsta nivån inom eIDAS, ”High” Med denna e-legitimation kan medborgare säkert autentisera sig mot offentliga sektor e-tjänster. Digitala utanförskapet drabbar särskilt äldre, personer med funktionsnedsättning, individer som inte får öppna Bank-konto samt nyanlända med ingen eller ringa skolbakgrund. För en målgrupp som inte har möjlighet att skaffa mobilt Bank-id eller inte har ekonomiska kapaciteten kan Svenska Pass (e-legitimation) vara en möjlig lösning. Enligt svenska internetstiftelsen behöver 17 procent av befolkningen hjälp med att installera mobilt bank-id. AB Svenska Pass (e-legitimation) har utfärdats efter september 2017 och kan användas som e-legitimation. Svenska Pass är giltig som fysisk legitimation i 5 år. Med denna lösning kan vi nå fler användare till digitala världen då det inte kräver smart-phone eller bankkonto.

Förutsättningar

Viljan och beslut om finansiering måste finnas i respektive kommun och att denna e-legitimation skall finnas. Dessutom behöver kommunen beställa e-legitimationen AB svenska Pass som inloggningsmetod hos sin Identify provider IDP leverantör.

För att kunna använda e-legitimationen Svenska Pass som finns på id-kort behöver du:

Kortläsare och SConnect

För att använda e-legitimation från AB Svenska Pass behöver man en kortläsare. När man använder sin e-legitimation första gången eller om man använder en ny webbläsare kommer man bli ombedd att installera SConnect plugin till sin webbläsare. De flesta vanligt använda webbläsare stöds (Chrome, Firefox, Opera och Safari). SConnect behövs för att möjliggöra kommunikationen mellan kortläsaren och webbläsare. Installationen av denna plugin kan se olika ut beroende på webbläsare, och det är viktigt att man följer instruktionerna som visas på skärmen

PIN-PUK-kod

När man beställer Skatteverkets id-kort får man även en PUK-kod för AB Svenska Pass e-legitimation hemskickad till sig. PUK-koden använder man första gången man ska använda sin e-legitimation. Med PUK-koden aktiverar man e-legitimationen och väljer en personlig PIN-kod. Kom ihåg att spara PUK-kod, för med PUK-koden kan man även i framtiden låsa upp sin e-legitimation om den tillfälligt har blivit spärrad på grund av att man angett fel PIN-kod. 

Intern nytta

Att flera användare använda digitala kommunikationsvägar är alltid positivt för organisationer genom att leverera högre kvalitet och produktivitet. Dessutom ökar organisationer digital inkludering.

Extern nytta

Att kunna utnyttja digitala tjänster för gruppen digitalt utanförskap utan att behöva en vis version av IOS eller Android är fördel att använda AB Svenska Pass som e-legitimation.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *