Lösning

Ledning, styrning & HR

Digitala jag Din utbildning i digitala vardagskunskaper
Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen.

Det här är en utbildning för dig som vill bli tryggare med att använda digitala tjänster i din vardag, från Google Digitalakademin och Arbetsförmedlingen. Syftet med digitalajag.se är att alla ska känna sig trygga i den digitala vardagen. Vi hoppas kunna sänka trösklarna genom att erbjuda en gratis utbildningsplattform med korta innehållsdelar som berör våra vanligaste digitala tjänster inom ämnena Säkerhet & Integritet, Kommunicera online och Söka jobb.

Välj ett spår nedan för att börja utbildningen. Varje spår innehåller ett antal innehållsdelar, som bygger upp dina kunskaper steg för steg. Läs mer om spåren för att se vad som passar dig bäst:

Säkerhet och integritet
Kommunicera digitalt
Söka jobb på nätet
Din personliga mix

 

Bakgrund

Det var under Almedalen år 2016 som Arbetsförmedlingen och Googles vägar korsades för första gången. Tidigt visade det sig att våra två olika verksamheter hade mycket gemensamt där vi bland annat båda jobbar för ett mer digitalt Sverige.

Arbetsförmedlingens vision är “Vi gör Sverige rikare genom att få människor och företag att växa” där myndigheten är mitt i en förnyelseresa med bland annat digitaliseringen som fokus. För att ha en plats på morgondagens arbetsmarknad, som såväl arbetsgivare som arbetstagare, behövs digital kompetens.

Google hade även lanserat Google Digitalakademin tillsammans med Almi under hösten 2015, vilket då bestod av en nationell seminarieserie och en onlineplattform. Syftet är att utbilda svenskar inom digitala färdigheter, hjälpa dem få sina företag att växa och se till att de har kompetenserna för framtidens jobb.

Vi insåg fort att vi med gemensamma krafter kan få en större positiv påverkan. Detta blev starten på ett helt nytt samarbete. Idag har Arbetsförmedlingen och Google flera uppskattade initiativ ihop, och sidan som du är inne på just nu - ja, det är vårt allra första!

Inför lanseringen av vårt samarbete genomförde vi en SIFO-undersökning som stöd för uppstarten av vårt allra första projekt – digitalajag.se. Där fick vi bland annat fram att 95% av de svarande anser att det är ganska/väldigt viktigt att vara digitalt kompetens för att få ett jobb i framtiden.

Idag är digital kompetens specificerat som en framtida nyckelkompetens på EU-nivå, samtidigt som digital kompetens också är ett av delmålen i regeringens digitaliseringsstrategi. Den senaste rapporten av Internetstiftelsen i Sverige visar även på att 1,1 miljoner svenskar inte använder internet alls eller gör det mer sällan än varje dag.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *