Lösning

Verksamhetsöverskridande

Digitala coacher, Örnsköldsviks kommun
Digitala coacher: På ex bibliotek, AME, Socialtjänst, samverkan med lokala aktörer (privata, statliga), Örnsköldsviks kommun.

Introduktion

På flera av kommuners mötesplatser med medborgare, klienter, vårdtagare(kunder) osv finns det ett behov av att kunna guida och hjälpa målgruppen att komma igång med och få grundläggande förutsättningar och förståelse för att de tjänster och de arbetssätt som blir mer och mer vanligt förekommande i den offentliga kommunikationen och servicen. Digitala coacher skulle här kunna vara en roll som hjälper kunder i gång med deras egen tekniska utrustning, installerar appar, förklarar och instruerar. En digital coach kommer att ha olika inriktning beroende på var i organisationen den finns. Inom hemtjänsten kanske det handlar om kommunikationen med kommunen, handla online, 1177, streama TV. Medan det på biblioteken är mer fokuserat på deras verksamhet och det generella stöd som ges till medborgare med förklaringar av e-legitimation, internetbank osv. För omsorgen skulle en digital coach kunna ”förskrivas” om t ex 2timmar digital coach under v40-v45. På olika verksamheter inom kommunen såsom till exempel socialtjänsten, arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten möter vi personer som inte har möjlighet att delta i det nya digitaliserade samhället. Vi möter personer, såväl svensk- som utrikesfödda, som saknar tillräcklig förmåga och/eller utrustning för att använda de digitala tjänster som utvecklas för dem. Dessa personer behöver digital handledning i sina löpande kontakter med olika myndigheter; med Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan för att säkra sin försörjning eller med primärvården för att kunna boka tider för till exempel Covidvaccination. Här ser vi tydligt att det digitala utanförskapet förstärker det utanförskapet som många av de redan befinner sig i.

Förutsättningar

Viljan och beslut om finansiering måste finnas i respektive kommun om att verksamheten och denna roll skall finnas.

Intern nytta

Våra digitala arbetssätt och kommunikationer kan utnyttjas av våra kunder vilket leder till en effektivare förvaltning för kommunerna. Det merarbete pappershantering innebär kan minimeras.

Extern nytta

Kunderna erbjuds en väg in till det varma digitala rummet och blir delaktig i hanteringen av sitt eget liv samt möjlighet att ta del av samhällets övriga digitala tjänster.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *