Lösning

Verksamhetsöverskridande

Digital salong, Sollefteå kommun
Trots att nästan alla svenskar använder internet är det fortfarande en stor grupp som inte kan delta i den alltmer digitala vardagen.

Introduktion

Trots att nästan alla svenskar använder internet är det fortfarande en stor grupp som inte kan delta i den alltmer digitala vardagen. Närmare tre procent av befolkningen använder aldrig internet och ungefär tre procent använder sällan internet, visar siffror från rapporten ”Digitalt utanförskap” – en delrapport av den årliga undersökningen svenskarna och internet 2020, om svenskarnas internetvanor. Det är också fler av dem som sällan är på internet som behöver hjälp med digitala tjänster som till exempel boka läkartid, handla på nätet eller installera bank-id. En digital salong arrangerar olika typer av träffar mellan medborgare och olika aktörer företagare och myndigheter, där man får information om hur digitala tjänster för banker, kommuner, myndigheter osv fungerar.

Förutsättningar

Viljan och beslut om finansiering måste finnas i respektive kommun. Dessutom en projektansvarig/verksamhetsansvarig med ledningsstöd som kan ordna träffar med olika aktörer/föreläsare

Intern nytta

Att flera användare använder digitala kommunikationsvägar är alltid positivt för organisationer genom att leverera högre kvalitet och produktivitet. Att digital salong finns i olika orter i en kommun kan leda till att fler invånare skulle vilja bo i landsbygd.

Extern nytta

Digital salong hjälper med högre digital kompetens i samhället. Det hjälper också att lära känna vad man kan göra digitalt hos olika leverantörer/aktörer privata som offentliga.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *