Digital konsultation inom Folktandvården – Västra Götaland

Med hjälp av digital teknik kommer Folktandvården att kunna erbjuda nästan lika bra tillgänglighet av konsultationer i hela regionen och därmed minska antalet remisser, väntetider och resande.

Ett utvecklingsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland mellan Allmäntandvård och Specialisttandvård, i samarbete med VGR-IT och Loudnbright AB, i syfte att utvärdera utrustningen i den kliniska vardagen samt definiera och kartlägga rutiner/processer i verksamheten, nödvändiga för ett eventuellt breddinförande av tekniken.

Projektets arbetsmål:
Öka tillgängligheten för våra patienter
Minska behovet av remisser till Specialisttandvården (STV)
Minska antalet resor och miljöpåverkan
Minska ställtiden för specialisterna – frigöra tid för patientverksamhet
Ökad tid för interaktion mellan Allmäntandvård (ATV) och STV
Säkerställa gränssnittet mellan ATV/STV
Kompetenshöjning inom Folktandvården
Enkel och användarvänlig teknik
Identifiera ytterligare användningsområden
Enkelt och smidigt breddinförande