Lösning

Hälsa, vård & omsorg

Digital konsultation inom Folktandvården – Västra Götaland
Med hjälp av digital teknik kommer Folktandvården att kunna erbjuda nästan lika bra tillgänglighet av konsultationer i hela regionen och därmed minska antalet remisser, väntetider och resande.

Med hjälp av digital teknik kommer Folktandvården att kunna erbjuda nästan lika bra tillgänglighet av konsultationer i hela regionen och därmed minska antalet remisser, väntetider och resande.

Ett utvecklingsprojekt inom Folktandvården Västra Götaland mellan Allmäntandvård och Specialisttandvård, i samarbete med VGR-IT och Loudnbright AB, i syfte att utvärdera utrustningen i den kliniska vardagen samt definiera och kartlägga rutiner/processer i verksamheten, nödvändiga för ett eventuellt breddinförande av tekniken.

 

 

Projektets arbetsmål:

  • Öka tillgängligheten för våra patienter
  • Minska behovet av remisser till Specialisttandvården (STV)
  • Minska antalet resor och miljöpåverkan
  • Minska ställtiden för specialisterna - frigöra tid för patientverksamhet
  • Ökad tid för interaktion mellan Allmäntandvård (ATV) och STV
  • Säkerställa gränssnittet mellan ATV/STV
  • Kompetenshöjning inom Folktandvården
  • Enkel och användarvänlig teknik
  • Identifiera ytterligare användningsområden
  • Enkelt och smidigt breddinförande

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *