Lösning

Verksamhetsöverskridande

Digidelcenter, Kramfors kommun
Digidelcenter är ett initiativ sprunget ur Digidelnätverket som skapades med projektmedel 2018. Verksamheten ska vara behovsdriven och uppfattas lika oavsett kommun i Sverige.

Introduktion

Digidelcenter är ett initiativ sprunget ur Digidelnätverket som skapades med projektmedel 2018. Verksamheten ska vara behovsdriven och uppfattas lika oavsett kommun i Sverige. Ett Digidelcenter ska vara kostnadsfritt och tillgängligt för alla och en nod för kommunal medborgarservice för digital delaktighet samt ingå i ett nationellt kvalitetsarbete.

Förutsättningar

Digidelcenter har i dagsläget 23 deltagande kommuner och ingen uppdatering av finansiering har tillkommit efter projektets slut 2020. Enligt Digidels hemsida https://digidel.se/digidelcenter/ finns i nuläget inga besked om ytterligare finansiering eller kommande utlysningar (uppdaterad 3 juni 2020)

Intern nytta

Kramfors bibliotekspersonal har genom att bedriva ett Digidelcenter ökat sina kunskaper på det digitala området och genom det egna initiativet Digital Salong kunnat inkludera andra samhällsaktörer för att bredda de digitala perspektiven både för sig själv och för medborgarna.

Extern nytta

Det finns ingen tillgänglig statistik på besökare eller kontakter men nyttan i de möten som ägt rum har varit god. Särskilt Digital Salong har varit uppskattat då man kunnat skapa ett koncept som passat målgrupperna.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *