Lösning

Fysisk planering, bygg och miljö

Digibarometer – en workshop om digital mognad – Lantmäteriet
För att stötta Sveriges kommuner att komma igång med digitaliseringsarbetet inom samhällsbyggnadsprocessen har Lantmäteriet tagit fram ett workshop-material kallat Digibarometern.

Digibarometern fungerar som ett diskussionsunderlag för att kommunen ska kunna skapa samsyn om sin digitala mognad. Workshopen passar lika bra för ledningsgrupper som för andra arbetsgrupper inom ett samhällsbyggnadskontor och bygger på ett antal frågeställningar som gruppen diskuterar både i mindre grupper och i helgrupp. Workshopen tar ca 7 h att genomföra och kan delas upp på två tillfällen.

Stöd för genomförande av Digibarometern

Digibarometern är uppbyggd så att kommunen kan genomföra den på egen hand, men Lantmäteriet erbjuder även stöd i form av coachning för kommunens workshopledare eller genom att på plats agera workshopledare och stå för en del av omvärldsbevakningen.

Vill du ha stöd att genomföra Digibarometern i din kommun så kontakta en av Lantmäteriets geodatasamordnare (pdf).

Innehåll och dokumentation

Workshopen börjar med att deltagarna gör en så kallad SWOT-analys av verksamhetens digitaliseringsarbete inom samhällsbyggnad, och därefter görs en självskattning utifrån ett antal frågor som följer med Digibarometern. På så vis skapas en gemensam bild av nuläget, dvs organisationens digitala mognad. Därefter utförs en gemensam omvärldsspaning och en övning för att ta fram förslag på aktiviteter för att kommunen bättre ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Övningsmaterialet finns i två versioner varav den ena innehåller fler frågor och delprocesser. Vilken ni väljer att genomföra beror på vilka personer som kommer att medverka under workshopen.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *