Lösning

Ledning, styrning & HR

Checklista för målgruppsanpassning med tips på kommunikationsinsatser, Härnösands kommun
Dialogen kring målgrupper görs med fördel tillsammans HR och organisationens ledning. Värdefullt med resurser från en kommunikationsavdelning eller liknande, dvs personer med kompetenser inom det redaktionella, grafisk formgivning och publicering.

Introduktion

 Identifiera målgrupper:

 • Vilka målgrupper finns i organisationen?
 • Hur många målgrupper passar bra? Ska vi klustra målgrupper?
 • Finns det ett värde i att hantera målgrupper i en turordning?
 • Ska någon målgrupp användas som resurs i det fortsatta genomförandet?

Skapa en kommunikationsplan och förslag på innehåll:

 • Vilka är målgrupperna?
 • Vem bör vara avsändare av informationen i de olika kommunikations-insatserna?
 • Vilken information behöver respektive målgrupp.
 • Vilka informationskanaler har vi? Behöver vi andra?
 • När bör information publiceras och i vilken form till de olika målgrupperna?
 • Behöver någon information kommuniceras ut med jämna mellanrum eller annat intervall?
 • Var noga med att beskriva ert Varför med utbildningsinsatsen.

Förutsättningar

Dialogen kring målgrupper görs med fördel tillsammans HR och organisationens ledning. Värdefullt med resurser från en kommunikationsavdelning eller liknande, dvs personer med kompetenser inom det redaktionella, grafisk formgivning och publicering. Viktigt för arbetet med kommunikationsplan, produktion och publicering av kommunikationsmaterial.

Förbered information och kommunikationsinsatser för externa intressenter, intern kommunikation samt arbetsmaterial som ska användas vid genomförandet och workshops.

Intern nytta

Ett färdigt gemensamt workshopmaterial att använda på exempelvis arbetsplatsträffar underlättar för organisationens genomförande i linjen och skapar bra förutsättningar för en hög genomförandegrad.

En väl genomarbetad kommunikationsplan skapar förståelse och kunskap om varför utbildningsinsatsen är värdefull.

Extern nytta

Målgruppsarbetet och kommunikationsplanen är två aktiviteter med inåtfokus som i sig inte skapar extern nytta annat än att organisationen signalerar att området är viktigt och satsas på. Kanske en varumärkesfråga?

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *