Lösning

Verksamhetsöverskridande

Behov – säker digital kommunikation samt lösning för säkra digitala möten
Vi behöver kunna kommunicera med våra medborgare och intressenter på ett säkert digitalt sätt. Pandemiåren har eskalerat behovet av digital kommunikation, och många medarbetare och medborgare upplever att de digitala verktygen förenklar och underlättar vår vardag.

Introduktion

Utmaning: vi behöver kunna kommunicera med våra medborgare och intressenter på ett säkert digitalt sätt. Pandemiåren har eskalerat behovet av digital kommunikation, och många medarbetare och medborgare upplever att de digitala verktygen förenklar och underlättar vår vardag. Vi behöver därför se till att vi har säkra lösningar som både uppfyller externa krav och våra gemensamma behov. Utifrån en enkel behovsinsamling togs beslut att upphandla lösning för säker digital kommunikation.

Lösning för säker e-post

Upphandlades våren 2021 och började användas i mindre skala juni 2021. Under hösten 2021 spreds tjänsten till fler medarbetare och verksamheter. Intern struktur för beställning och uppsättning av lösningen har tagit fram. Utbildning samt information till berörda medarbetare och verksamhet pågår.

Lösning för säkra digitala möten

Under framtagandet av upphandlingsunderlag för säker kommunikation, e-post och video, testade vi en videolösning som är byggd i open sourcekod, jitsi. Denna beslutade vi sedan att själva bygga. Lösningen möter interna behov och externa krav och driftas lokalt hos oss. Lösningen börjar användas under hösten 2021.

Mer information samt riktlinjer och mallar hittar ni på utveckling.sundsvall.se där finns bland annat mallar som hjälper till att klassa den information som hanteras för att veta när lösningen för säker kommunikation ska användas. Liksom våra riktlinjer kring molntjänster och massa annat spännande!

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *