Automatisering av ekonomiskt bistånd i Uppsala

Ta del av hur Uppsala gick tillväga för att få in ansökningarna digitalt, något som var avgörande för att kunna automatisera processen.

Länkar