Lösning

Verksamhetsöverskridande

Arbetsgång vid införande SDK
Vid osäkerhet kring kommunikation och informationshantering eller svårighet att följa regulatoriska krav uppstår oftast ett behov av en säker meddelande hantering.

Introduktion

Vid osäkerhet kring kommunikation och informationshantering eller svårighet att följa regulatoriska krav uppstår oftast ett behov av en säker meddelande hantering.

I denna vägledning vill vi hjälpa till med stöd för ett smidigt införande och en trygg förändring till ett nytt digitalt arbetssätt.

Här finns information om hur man utreder om det finns ett behov för ett införande, samt stöd i en del av processerna som uppkommer vid ett införande av nytt IT-stöd för säker meddelandehantering.

Förutsättningar

För ett lyckat införande behövs ett beslut på införande och att inblandade verksamheter är med från start. Det krävs förankring hos ledningen med avsatta medel och resurser. Det kan handla om vem som är systemägare och systemförvaltare, att IT-drift är med från start och även vilken funktion som kommer att ansvara för användarsupporten. Kompetenser som projektledare, Informationssäkerhetssamordnare, Dataskyddsombud och Strateg mm är viktiga funktioner i ett införande.

Intern nytta

Genom tydlighet i vilka lösningar som står till buds känner medarbetare trygghet i hur de ska kommunicera digitalt. Samt skapa en effektivare och smidigare informationshantering.

Antalet pappersbevarande aktiviteter bör minska i samband med införande och kommunens informationshantering ska vara långsiktig och hållbar.

Externt nytta

Säker meddelandehantering bidrar till att kommunkoncernens informationshantering karaktäriseras av hög effektivitet, kvalitet och säkerhet. Dessa förmågor är grundläggande för digitalisering av processer i syfte att effektivisera ärendehanteringen vilket skapar ett mervärde för våra medborgare.

Kommentarer

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *