[readspeaker_listen_button readid=main-top]

Förutsättningar för digitala lösningar vid bygglov – Boverket

Ta fram all nödvändig information som behövs för ett enkelt ärende i bygglovsprocessen. Från idé till inflytt och arkiverat beslutsbesked. kapa förutsättningar för att de digitala lösningar som kommunerna behöver ska kunna utvecklas. Länk till Får jag lov?-projektets...

Snabbare etablering och integration av nyanlända

Bidra till att underlätta integration och minska onödiga kulturkrockar både på arbetsplatser och i hyresrätter i Sverige. @wrk är ett digitalt verktyg (app) som ställer de jobbiga och nödvändiga frågorna som underlättar integration, allt i syfte att förbereda...

Modell för praktik- och subventionerad anställning

Öka förutsättningen för att skapa en hållbar modell gällande praktiksamordning. Som ett stöd för lokal samordning och för att kvalitetssäkra processen kring praktik har ett processverktyg tagits fram. Verktyget består av en klickbar PDF-fil, med länkar till dokument...

Hur kan vi tillämpa testmetodik i projekt?

Högre kvalitet i våra leveranser i it-projekt Kungsbacka kommun har under året valt att arbeta fram en övergripande strategi för hur vi bättre ska tillämpa testmetodik i våra projekt och i förvaltning. Det framarbetade underlagets främsta syfte är att uppmärksamma...

Räkna besparingen på din e-tjänst med E-kalkyl

E-kalkyl är en gratis webbtjänst som hjälper dig att enkelt se vad du skulle spara i tid och pengar på att skapa en e-tjänst. Du får också reda på hur lång tid det tar att hämta hem investeringen. Så här funkar det 1. Fyll i uppskattningar för din tjänst. Har du inga...

Socialjouren – e-tjänst för akuta problem

I Halland erbjuds individer med sociala problem stöd vid akuta situationer utanför socialtjänstens ordinarie arbetstider. Guide och innehåll kring hur du som arbetar inom socialtjänsten kan ta fram en e-tjänst för att stötta individer som har sociala problem utanför...

Innovationsvänlig upphandling

Med funktionskrav beskrivs vad som ska uppnås istället för, som vid detaljkrav, hur något ska uppnås. Kraven kopplas ofta till mål och mäts som önskade effekter och resultat. Det går att använda funktionskrav i de flesta upphandlingar. Det betyder därmed inte att alla...

Innovationsupphandling

Innovation kan handla om en ny vara, tjänst eller process, nya sätt att organisera affärsverksamhet, arbetsorganisation eller externa relationer. Det kan vara lösningar som innebär förbättring, förändring eller transformation inom ett verksamhetsområde. När det gäller...

Vägledning för nyttorealisering

Att bidra till kunskap och metod för att göra en plan för nyttorealisering vid digitaliseringsinitiativ. Rapporter, exempel från andra och filmer om nyttorealisering